top of page

Objekt administrativní budovy je navržen jako kompaktní pavilon, situovaný paralelně s historickou budovou Úřadu vlády SR, který na severozápadě vymezuje a rozšiřuje prostor Lippayovské zahrady. Čtyři nadzemní podlaží, využité zejména pro kancelářské prostory s příslušenstvím, jsou vertikálně propojena dvěma schodišťovými jádry s výtahy, jimiž jsou přístupná také tři podzemní podlaží. Do podzemí je kromě parkovacích stání umístěno chráněné pracoviště v odolném úkrytu, archivy, sklady a veškeré požadované technické vybavení. V návrhu respektujeme principy udržitelnosti zejména s ohledem na co nejmenší uhlíkovou stopu a přípravu pro zdržování dešťových vod na pozemku. Princip kompaktní budovy umožňuje efektivní energetický koncept, který podporujeme mimo jiné využitím obnovitelných zdrojů energií

Administrativní budova Úřadu vlády Slovenské republiky

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž o návrh

2023, soutěžní návrh

Úrad vlády Slovenskej republiky

Tým

Luboš Františák, Matěj Ondruch, Viktor Schwab, Lucie Roubalová

Odkaz