top of page

Nově navržený Park Žlutý kopec vytváří v původně téměř neprostupné krajině zahrádkářských kolonií “zelený most” mezi Masarykovou čtvrtí a Starým Brnem. Územní studie, která je podkladem návrhu definuje pěší koridor v kulisách městského parku, který překonává výškovou úroveň od Vaňkova po Mendlovo náměstí. Platformou návrhu je přijetí terénního reliéfu a potenciálu stávající vegetační vrstvy. Procházka parkem umožní nově objevit tajemná místa s neočekávanými vyhlídkami na panoramata a dominanty města.

Park Žlutý kopec Brno

Užší jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž o návrh

2022, soutěžní návrh

Zadavatel

Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Tým

Luboš Františák, Marek Holán, Matěj Ondruch, Viktor Schwab, Lucie Roubalová, Magdalena Škrášková, Martin Horký, Kateřina Marková

Odkaz