top of page

Cílem návrhu je vytvořit provozně fungující organismus, který navíc chytře pracuje s modrozelenou infrastrukturou a nabízí kromě esteticky čistého výrazu také provozně hospodárný energetický koncept navrženého objektu.

Povodí Vltavy: Areál provozního střediska Strakonice

Jednofázová otevřená architektonická projektová soutěž

2023, soutěžní návrh

Povodí Vltavy, státní podnik

Tým

Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Lucie Roubalová

Odkaz