top of page

Pro soukromého investora jsme v minulém roce navrhli dvě průmyslové haly v Blansku. Obě haly se budou vyznačovat technologicky udržitelným konceptem a uspořádaným dispozičním a výrobním provozem. Vytápění a chlazení bude řešeno pomocí tepelných čerpadel, dešťové vody budou v nejvyšší možné míře zdržovány pomocí zelených střech a retenčních nádrží. Plochy střech budou také využity pro umístění fotovoltaických panelů.
V současnosti vrcholí příprava projektové dokumentace pro podání žádosti o společné povolení stavby. Zahájení výstavby očekáváme na podzim tohoto roku. Realizací záměru přibudou v Blansku nové pracovní příležitosti a vyplní se nevyužitá proluka v průmyslové zóně.
Děkujeme investorovi za možnost této výjimečné spolupráce a už se moc těšíme na realizaci!

Průmyslové haly Blansko

Architektonická studie

2023, návrh, projektová dokumentace (DUSP)

Objednatel

Soukromý investor

Tým

Luboš Františák, Matěj Ondruch, Viktor Schwab, Lucie Roubalová,

Odkaz