top of page

Zásadním cílem návrhu je vytvořit příjemné liniové centrum v prostoru Hlavní třídy s adekvátně prostornými komfortními plochami pro pěší, navrhnout atraktivní místa pro příjemný pobyt ve stínu stromů a zároveň nevylučovat možnost zaparkovat. Znovuoživení a zatraktivnění centra města chceme dosáhnout důvtipným konceptem, použitím kvalitních kamenných dlažeb, výběrem vhodných stromů a doplněním veřejného prostoru atraktivními akcenty a prvky mobiliáře. Náš návrh si klade za cíl zejména optimálně vybalancovat proporce požadavků uživatelů veřejného prostoru.

Revitalizace Hlavní třídy v Českém Těšíně

Otevřená dvoufázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž o návrh

2022, soutěžní návrh

Zadavatel

Město Český Těšín

Tým

Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Magdalena Škrášková, Pavlína Cejpová

Odkaz