top of page

Cílem návrhu bylo zrušit průjezdnost náměstí v severovýchodní hraně, doplnit chybějící stavební objem v západním rohu náměstí objektem tradičního tvarosloví, opticky propojit prostor náměstí s farskou zahradou, v níž je předpokládáno vytvoření doplňkového prostoru „klid v zeleni“, hlavní parkovací kapacitu situovat do prostoru dnešního autobusového nádraží nebo přesunutí autobusové zastávky do prostoru náměstí.

Studie rekonstrukce náměstí Lanžhot

Urbanisticko-architektonická studie

2020

Zadavatel

Město Lanžhot

Tým

Tomáš Havlíček, Víťa Nový, Luboš Františák, Daniel Matějka, Lukáš Lattenberg, Barbora Kisová, Roman Křenek, Viktor Schwab, Matěj Ondruch

Odkaz