top of page

Nabízíme komplexní služby v oblasti architektury, urbanismu, stavebnictví a designu od navržení vhodného řešení po předání zhotoveného díla.

poradenství

konzultace, rozvaha, plánování a příprava zakázky

urbanismus

územní a urbanistické studie, návrh veřejného prostoru

architektura

kreativní přístup, kvalitní koncept, čistota provozního řešení,

návrh staveb

interiér

osobitý návrh interiéru, originální zakázková výroba

zobrazování

3d modelování, vizualizace, grafický design

projekce

vypracování všech stupňů projektové dokumentace

inženýring

obstarávací činnost, komunikace s orgány státní správy

spolupráce

autorský a technický dozor, spolupráce s dodavateli a zhotoviteli

bottom of page