top of page

Prvotním záměrem bylo prostorově vymezit nové náměstí Míru novým polyfunkčním komplexem na jihu a kolonádou, která vytvoří novou bránu i optické propojení s městským parkem, na východě. Doplněním chybějících funkcí se pak toto „nenáměstí“ může stát skutečným náměstím. Cílem návrhu je vytvořit příjemné místo pro pobyt, jasně definovat prostor nově vymezeného náměstí a navrhnout adekvátně prostorné volné plochy pro hromadné společenské aktivity i přitažlivá místa pro komorní setkání ve stínu stromů, pod podloubím, nebo uprostřed záhonů společenské zahrady.

Dostavba a úprava náměstí Míru (Brno)

Jednofázová otevřená projektová urbanisticko-architektonická soutěž

2021, soutěžní návrh - 1. místo

Zadavatel

Statutární město Brno

Tým

Luboš Františák, Marek Holán, Peter Štefančík, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Lukáš Černý, Filip Pelka, Magdalena Škrášková, Romana Tymová, Lucie Roubalová

Odkaz