top of page

ofschem architekti - architektonické a urbanistické studio

Spolupráce týmu ve složení Matěj Ondruch, Luboš Františák a Viktor Schwab započala již v roce 2019. Na základě několika úspěchů ve veřejných soutěžích založili spolupracovníci v roce 2021 společnost ofschem architekti s.r.o., která se v současnosti rozrůstá o další členy.

Studio nabízí kreativní přístup s citem pro hledání genia loci při tvorbě městského prostředí. Nedílnou součástí práce je snaha o důvtipný koncept a promyšlená dispoziční i prostorová řešení s důrazem na kvalitu použitých materiálů.

Nejdůležitější je ovšem synergie celého týmu vkládaná do architektonické tvorby.

Členové týmu:

Luboš Františák, Matěj Ondruch, Viktor Schwab, Lucie Roubalová, Zdeněk Navrátil, Tomáš Brokeš

Na projektech s námi dále spolupracovali:

Martin Horký, Magdalena Škrášková, Romana Tymová, Filip Pelka, Pavlína Cejpová, Kateřina Marková

Děkujeme!

bottom of page