top of page

Na základě zadání a s ohledem na místní kontext, je naším cílem navrhnout ve vymezeném území zahradní město. A to zahradní město s kombinací všech očekávaných pozitivních atributů: kvalitní bydlení na pozemcích optimální velikosti, dobrá dopravní obslužnost, krátké vazby k pracovním příležitostem, obchodu, službám, sportu, rekreaci a vybavenosti, modrozelená infrastruktura v návaznosti na dostatek stromů uvnitř lokality V lukách i prostupnost území do navazující krajiny. Lokalita V lukách nově propojí východní část zahradních osad města Dvůr Králové nad Labem s obcí Zboží.

Lokalita v Lukách (Dvůr Králové nad Labem)

Otevřená jednofázová projektová urbanistická soutěž o návrh

2022, soutěžní návrh - 2. místo

Zadavatel

KARSIT FINANCE s.r.o.

Tým

Luboš Františák, Matěj Ondruch, Viktor Schwab, Lucie Roubalová, Magdalena Škrášková, Pavlína Cejpová

Odkaz