top of page

Návrh nového městského mostu přes řeku Malši umožňuje přemostění vodního toku s cílem elimininovat stávající mezilehlé pilíře, zlepšit kapacitu průtočného profilu v korytě řeky a zároveň umožnit komfortnější převedení stávajících cyklostezek v prostoru pod mostem. Most navrhujeme v základní materiálové kombinaci beton – ocel. Základem je předpjatá železobetonová konstrukce doplněná ocelovými svislými táhly i konstrukcí pochozí konzoly pro vedení sítí TI.
Naším návrhem mostu podporujeme také vizi zlepšení přístupu ke břehům řeky Malše, proto kromě návrhu vlastního mostu klademe důraz na užitnou kvalitu prostředí předpolí mostu. V řešeném území doplňujeme na levém břehu řeky pobytové schody s možností volného přístupu a kontaktu s vodou. Podobně jako v novém parku jsou zpevněny obě břehové hrany pod mostem v místě vybouraných mostních pilířů.

Most Kosmonautů

Dvoufázová otevřená projektová architektonická soutěž o návrh

2023, soutěžní návrh

Zadavatel

Jihočeský kraj

Tým

Luboš Františák, Martin Herka, Matěj Ondruch, Viktor Schwab

Odkaz