top of page

Cílem návrhu je zlepšení uživatelské kvality veřejných prostranství města a jeho obrazu dotvářením ulic i náměstí kompozicí současné městské krajiny. Návrh představuje cestu k nalézání odpovědí na hlavní problémy a témata, která vyplynula z participativního plánování. Prioritou je vytvoření atraktivního náměstí pro pobyt obyvatel a všech uživatelů veřejného prostranství, odstranění (eliminace) provozních bariér a nebezpečných úseků pro pěší i cyklisty a také doplnění stromů pro vytvoření stinných míst. Je zde vytvořena příležitost pro výstavbu cca 240 bytů, což časem / průběžně vygeneruje přírůstek přibližně 500 obyvatel.

Nové centrum Uhlířských Janovic

Otevřená dvoufázová urbanistická soutěž

2024, soutěžní návrh - 2. místo

Zadavatel

Město Uhlířské Janovice

Tým

Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Lucie Roubalová, Zdeněk Navrátil

Odkaz