top of page

Zásadním cílem návrhu bylo vytvořit příjemné místo pro pobyt, jasně definovat roli obou bystřických náměstí a navrhnout adekvátně prostorné volné plochy pro hromadné společenské aktivity i atraktivní místa pro komorní setkání ve stínu stromů. Znovuoživení a zatraktivnění centra města jsme chtěli dosáhnout dostavbou chybějících funkčních městských domů v prolukách, důvtipným prostorovým konceptem, použitím kvalitních kamenných dlažeb, výběrem vhodných stromů a doplněním veřejného prostoru atraktivními akcenty a prvky mobiliáře.

Rekonstrukce Ješutova náměstí a náměstí II. odboje Bystřice

Architektonická studie - dopracování soutěžního návrhu

2023, soutěžní návrh - 1. místo, v projekci (DSP)

Zadavatel

Město Bystřice

Tým

Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Lucie Roubalová, krajina – Marek Holán, doprava – Adolf Jebavý, Lukáš Černý

Odkaz