top of page

Naším cílem je zde vytvořit příjemné místo pro pobyt, rozšířit chodníky před stávajícími domy na náměstí, navrhnout atraktivní místa ve stínu stromů, zklidnit a redukovat provoz automobilů pouze na obsluhu a zejména ponechat prostor pro tradiční kulturní a společenské aktivity na nově vydlážděném prostranství. Veřejný prostor náměstí je vnímán především jako zpevněná plocha, proto jeho význam podtrhujeme kvalitou a formou uspořádání kamenné dlažby, výběrem vhodného mobiliáře, architektonických i uměleckých intervencí a doplněním nových stromů.

Rekonstrukce Masarykova náměstí v Uherském Hradišti

Dvoufázová projektová otevřená urbanisticko-architektonická soutěž.

2024, soutěžní návrh - 1. místo

Zadavatel

Město Uherské Hradiště

Tým

Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, Zdeněk Navrátil, Tomáš Brokeš

Odkaz