top of page

Cílem našeho návrhu je zlepšení uživatelské kvality veřejných prostranství centra obce Chorvátsky Grob a jeho obrazu formou dotváření ulic i náměstí a kompozicí současné městské krajiny. Prioritou je vytvoření atraktivního náměstí a parku před kostelem Krista Kráĺa pro pobyt obyvatel a všech uživatelů veřejného prostranství, eliminace provozních bariér a nebezpečných úseků pro pěší i cyklisty. Provoz automobilů, autobusů i zemědělské techniky je v návrhu zohledněn. Hlavním cílem je zejména vytvoření různých charakterů veřejných prostorů a doplnění stromů pro vytvoření stinných míst a vazeb na MZI.

Revitalizace náměstí Josipa Andrića (Chorvatský Grob)

Otevřená jednofázová architektonická soutěž

2024, soutěžní návrh - 2. místo

Zadavatel

Obec Chorvátsky Grob

Tým

Luboš Františák, Matěj Ondruch, Viktor Schwab, Johana Krejčí

Odkaz