top of page

Zásadním cílem návrhu bylo vytvořit příjemné místo pro pobyt a jasně definovat prostor náměstí, rozšířit předprostor stávajícím domům na náměstí, navrhnout atraktivní místa ve stínu stromů a zejména umožnit tradiční kulturní a společenské aktivity na nově vydlážděném prostranství. Při návrhu jsme se ztotožnili se zásadami a principy uvedenými v Manuálu tvorby veřejných prostranství, dále navazujeme a souladně rozvíjíme podněty a doporučení vzešlé z analýzy a potenciálu území. Veřejný prostor náměstí je vnímán především jako zpevněná plocha, proto jeho význam podtrhujeme kvalitou a formou uspořádání kamenné dlažby.

Zbraslavské náměstí (Praha)

Mezinárodní otevřená jednofázová projektová architektonicko-krajinářská soutěž o návrh

2020, soutěžní návrh - 1. místo

Zadavatel

Městská část Praha – Zbraslav

Tým

Luboš Františák, Viktor Schwab, Matěj Ondruch, krajina – Marek Holán, doprava - Adolf Jebavý

Odkaz